Consultancy


Steelooper Consulting biedt diverse consultancy diensten. Deze diensten omvatten onder meer advies, implementatie en probleemoplossing.

Stel u wilt voor uw organisatie de IT in sourcen (IT binnen huis brengen). Steelooper Consulting adviseert u dan welke hardware en licenties hiervoor benodigd zijn toegespitst op uw organisatie. Dit advies zal dan rekening houden met al uw wensen en aanbevelingen bevatten. Deze hard en software kunt u dan bij uw eigen leverancier bestellen. 

Indien gewenst kunt u het gegeven advies door ons laten implementeren. Zodra de hardware en licenties binnen zijn zullen wij de nieuwe omgeving helemaal inrichten en documenteren. Deze documentatie zal aan u overgedragen worden nadat de omgeving operationeel is. Deze documentatie bevat dan onder andere de installatie handleidingen, de gebruikte licentiecodes, ingestelde accounts voor de verschillende taken en de ingestelde wachtwoorden.

Steelooper Consulting is ook in staat u te adviseren in zaken als de huidige status van uw beveiliging. Steelooper Consulting bied een Security scan aan, waar een rapport uit komt met adviezen welke punten in de huidige beveiliging beter kunnen en wat de voor en nadelen hiervan zijn. Indien gewenst kan Steelooper Consulting deze adviezen ook implementeren in uw omgeving.

Ook voor een contra expertise (second opinion) is Steelooper Consulting uw partij. Heeft u een advies gekregen van uw IT leverancier dan kan Steelooper Consulting toetsen of dit aan uw wensen voldoet. Ook kunnen wij kijken of de begrote kosten markt conform zijn, en of er niet bespaard kan worden op kosten.